Buradasınız

Ahmed Yüksel ÖZEMRE'nin Kitapları

Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre'nin

1. Nötronların Difüzyon Teorisi Cild:1; İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü Yay., 320 sayfa, (2 baskı).
2. Nötronların Difüzyon Teorisi Cild:2; İTÜ Nük. Ener. Enst. Yay., 310 sayfa.
3. Contributions à la Théorie de la Diffusion des Neutrons Dépendant du Temps; İTÜ Nük.Ener. Enst.Yay., 60 sayfa.
4. Çağdaş Fiziğe Giriş Çözümlü Problem Kitabı [Şehsuvar Zebitayan ile birlikte]; İTÜ Elektrik Fakültesi Yay. ve İst. Üniv. Fen Fak. Yay. 190 sayfa, (2 baskı)
5. Çağdaş Fiziğe Giriş Ders Kitabı; İTÜ Elek. Fak. Yay. ve İst. Üniv. Fen Fak. Yay. 198 sayfa, (3 baskı).
6. Teorik Fizik Dersleri Cild 1: Fizikte Matematik Metotlar;İst. Üniv. Fen Fak. Yay., 360 sayfa (İTÜ/1971 basımının tıpkıbasımı), (2 baskı)
7. Teorik Fizik Dersleri Cild 2: Klâsik Teorik Mekanik; İst. Üniv. Fen Fak. Yay., 280 sayfa. (2 baskı)
8. Teorik Fizik Dersleri Cild 4: Klâsik Elektrodinamiğe Giriş; İst. Üniv. Fen Fak. Yay., 135 sayfa.
9. Teorik Fizik Dersleri Cild 4/I: Klâsik Elektrodinamiğe Giriş Çözümlü Problem Kitabı; [Hâşim Mutuş ile birlikte], İst. Üniv. Fen Fak. Yay., 60 sayfa. Notlar hâlinde http://www.ozemre.com adresinden indirilebilir.
10. Teorik Fizik Dersleri Cild 5: Isı Teorisi; İst. Üniv. Fen Fak. Yay., 210 sayfa, (2 baskı).
11. Teorik Fizik Dersleri Cild 5/I: Isı Teorisi Çözümlü Problem Kitabı [Emine Rıza ile birlikte]; İst. Üniv. Fen Fak. Yay., 300 sayfa.
12. Teorik Fizik Dersleri Cild 7: Gravitasyonun Rölâtivist Teorileri; İst. Üniv. Fen Fak. Yay., 202 sayfa.
13. Teorik Fizik Dersleri Cild 8: Kozmolojiye Giriş; İst. Üniv. Fen Fak. Yay., 142 sayfa.

başlıklı te'lif ders kitapları ve:

14. G.Mardus: Çözülmüş Atom Fiziği Problemleri; İTÜ Nük. Ener. Enst. Yay., 62 sayfa, 1962. (Almanca'dan)
15. N.Kazarinoff: Geometrik Eşitsizlikler; Türk Matematik Derneği Yay., 160 sayfa, 1963. (İngilizce'den)
16. J.D.Jackson: Kuvantum Mekaniği Matematiğine Giriş; İTÜ Nük. Ener. Enst. Yay., 112 sayfa, 1965. (İngilizce'den)
17. H.L.Garabedian: Reaktör Kritikliğinin Difüzyon Teorisine Göre Analitik Vecheleri; İTÜ Nük. Ener. Enst. Yay., 54 sayfa, 1966. (İngilizce'den)
18. J.Horowitz, M.Cadilhac, P.Reuss: Hızlı Reaktörlerin Fiziğinin Matematik Temelleri; İTÜ Nük. Ener. Enst. Yay., 75 sayfa, 1969 (İngilizce'den)
19. D.Meneghetti: Hızlı Reaktörlerin Fiziksel Analizine Giriş; İTÜ Nük. Ener. Enst.Yay., 104 sayfa, 1966. (İngilizce'den)
20. Mehmet Ali Birant: Cappadoce; And Kartpostal ve Yayınları, 104 sayfa, İstanbul 1991. (Türkçe'den Fransızca'ya)
21. Mehmet Ali Birant: Cappadoccia; And Kartpostal ve Yayınları, 104 sayfa, İstanbul 1991. (Tükçe'den İtalyanca'ya)
22. Toshihiko İzutsu: İbn Arabî'nin Fusûs'undaki Anahtar-Kavramlar; (3 baskı), Kaknüs Yayınları, 400 sayfa, Üsküdar Haziran 1998. (İngilizce'den). (Türkiye Yazarlar Birliği 1998 Çeviri ödülü)
23. Toshihiko İzutsu: Tao-culuk'daki Anahtar-Kavramlar/İbn Arabî ile Lao-Tzû ve Çuang-Tzû'nun Mukāyesesi, (2 baskı), Kaknüs Yayınları, 304 sayfa, Üsküdar Eylûl 2001 (İngilizce'den)
24. Ahmad 'Abd al Waliyy Vincenzo: Gökten İnen Kitap, [Kızı Fezâ Özemre ile birlikte İtalyanca'dan] 360 sayfa, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Yayınları, İstanbul 2007.

başlıklı tercümeleri, ve ayrıca da:

25. İlimde Demokrasi Olmaz, 2. baskısı Pınar Yayınları, 316 sayfa, İstanbul 2003.
26. Türkiye'nin Çernobil Çilesi, Nehir Yayınları, 287 sayfa, İstanbul 1993.
27. İslâm'da Aklın önemi ve Sınırı, 2. baskısı Kırkambar Yayınları, 380 sayfa, İstanbul 1998.
28. Üsküdar'da Bir Attâr Dükkânı, 6. baskısı Kubbealtı Neşriyât, 112 sayfa, İstanbul 2006.
29. Gel De Çık İşin İÇinden, 5. baskısı Kubbealtı Neşriyât, 166 sayfa, İstanbul 2007.
30. Geçmiş Zaman Olur Ki..., Kubbealtı Neşriyât, 247 sayfa, İstanbul 1998.
31. Kâmil Mürşidin Portresi [Editörü Necmettin Şahinler], Kaknüs – Furkan Yayınları, 127 sayfa, Üsküdar 1998.
32. Aklın Yolu İlimdir (Cemâl Uşşak ile birlikte), Kırkambar Yayınları, 308 sayfa, İstanbul 1999.
33. Kur'ân-ı Kerîm ve Tabiat İlimleri (Tenkidî Bir Yaklaşım), Kaknüs – Furkan Kitabevi, 110 sayfa, Üsküdar 1999.
34. 50 Soruda Türkiye'nin Nükleer Enerji Sorunu, [Prof.Dr. Ahmet Bayülken ve Prof.Dr. Şarman GenÇay ile birlikte], 2. baskısı Kaknüs Kitabevi, 71 sayfa, Üsküdar 2000.
35. Portreler, Hâtıralar..., Kubbealtı Neşriyât, 355 sayfa, İstanbul 2001.
36. Din, İlim, Medeniyet (Düşünceler), Pınar Yayınları, 352 sayfa, İstanbul 2002.
37. Ah Şu Atom'dan Neler Çektim!, Pınar Yayınları, 400 sayfa, Pınar Yayınları 2002.
38. Toma'ya Göre İncîl ya da Hz İsâ'nın 114 Hadîsi, 3. baskısı Timaş Yayınları, 295 sayfa, İstanbul 2005.
39. Üsküdar, Ah Üsküdar!..., 4, baskısı Kubbealtı Neşriyât, 336 sayfa, İstanbul 2006.
40. Muhabbet ve Mücâdele Mektupları, İstanbul Yayınları, 344 sayfa, İstanbul 2002
41. Fiziksel Realite Meselesine Giriş, Pınar Yayınları, Açılımkitap, 137 sayfa, İstanbul 2005.
42. Kâmil Mürşidlerin Mîrâsı, [Necmettin Şahinler ile birlikte], 2. baskısı Timaş Yayınları, 352 sayfa, İstanbul 2005.
43. Çernobil Komplosu, Bilge Yayınları, 334 sayfa, İstanbul 2004.
44. Üsküdar'ın üç "Sırlı"sı, 3. baskısı Kubbealtı Neşriyât, 112 sayfa, İstanbul 2007.
45. Akademik Yıllarım (1958-1983), Boğaziçi Yayınevi, 504 sayfa, İstanbul 2004.
46. Din ve Misyonerlik, Pınar Yayınları, 184 sayfa, İstanbul 2004.
47. XX. Yüzyılda Fiziğe Yön Verenler, Boğaziçi Yayınevi, 461 sayfa, İstanbul 2005.
48. Çağdaş İlmî Tefsirde Vehmin Egemenliği, Etkileşim Yayınları, 212 sayfa, İstanbul 2006.
49. Vahye Göre Akıl - İslâm'da Aklın önemi ve Sınırı, 574 sayfa, Şûle Yayınları, İstanbul 2006.
50. Galatasarayı Mekteb-i Sultânîsi'nde Sekiz Yılım, Kubbealtı Neşriyâtı, 340 sayfa, İstanbul 2006.
51. Hasretini Çektiğim Üsküdar, Kubbealtı Neşriyâtı, sayfa, İstanbul 2007.
52. Abdülkādir El Cezâirî'nin Kitâbü-l Mevâkıf'ından Seçmeler ve Yorum(Bir bölümü)

başlıklı te'lif kültür kitapları ile

53. Râşid Erer'in Türklere Karşı Haçlı Seferleri, Kaknüs Kitabevi, 181 sayfa, Üsküdar 2002.
54. Fehmi Tandaç'ın öz Söz (Basılmadı)

isimli eserlerinin kritik edisyonları bulunmaktadır. Ayrıca:

55. Doğumunun 100. Yılında Atatürk'e Armağan: İstanbul üniversitesi Fen Fakültesi'nde Çeşitli Fen Bilimi Dallarının Cumhuriyet Dönemindeki Gelişmesi ve Milletlerarası Bilime Katkısı, Yayınlayan: İst. Üniv. Fen Fakültesi, 173 sayfa, İstanbul 1982.
56. Sâlim Yorgancıoğlu'nun Üsküdar Dergâhları, Yayınlayan: Üsküdar Belediye Başkanlığı, 152 sayfa, Üsküdar 2004.

isimli eserlerin de editörlüğünü yapmıştır.

Prof.Dr. Ahmed Yüksel ÖZEMRE'nin bulamadığınız kitaplarını temin etmek için 0 535 596 02 33 numaralı telefondan Korkut Bey ile iletişime geçebilirsiniz.

Tasarım & Geliştirme | kerataif