Buradasınız

E-Raporlar

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali Değerlendirme Raporu
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanına Ortak Mektup
Cumhurbaşkanına Mektup
Başbakana Mektup
Çevik Bir'in Teaş'a Andıcı
Çevik Bir'in Teaş'a Andıcı Hakkında Habertürk'ün Haberi
Enerji Şûrâsı Nükleer Enerji Komisyonu Raporu
IAEA Raporu
IAEA'nın Basın Bildirisi, Fransızca
IAEA'nın Basın Bildirisi, İngilizce
TBMM Araştırma Komisyonu'na Müdâfaam
Türkiye'nin Sulhçu Amaçlara Yönelik Nükleer Enerji İhtiyâcı
Yakın Geleceğin Nükleer Yakıtı Olarak Toryum
Tasarım & Geliştirme | kerataif