Buradasınız

Ahmed Yüksel Özemre'nin Makâleleri

1954 (1 adet)

 1. Büyük adamların bilinmeyen tarafları/Galatasaray, sayı: 22, s. 6, İstanbul Ocak 1954.

1958 (2 adet)

 1. Aperçu général de la théorie élémentaire de la diffusion des neutrons à n groupes d'énergie pour les milieux multiplicateurs entourés de réflecteurs/ Revue de la Faculté des Sciences d'Istanbul, Série A, vol.23, p.1927, 1958.
 2. Étude qualitative de l'équation critique des milieux multiplicateurs de neutrons d'après la théorie élémentaire de diffusion à n groupes d'énergie/ Rev. Fac. Sci. Ist., Série A, vol. 23, p.3339, 1958.

1959 (3 adet)

 1. The general expression for the lifetime of neutrons in multigroup diffusion theory and for a reactor of M different media/Nukleonik (Springer Verleg), vol.1, p.248-250, 1959.
 2. Time-dependent neutron fluxes according to multigroup diffusion theory/ Nukleonik (Springer Verlag), vol.1, p.347-351, 1959.
 3. Sur la vie moyenne des neutrons dans un réacteur nucléaire composé de M milieux différents d'après la théorie de la diffusion à N groupes/Rev. Fac. Sci. Ist., Série A, vol.24, p.9-19, 1959.

1960 (2 adet)

 1. Étude des flux neutroniques créés par l'introduction des neutrons d'allumage dans un milieu multiplicateur vierge/Nukleonik (Springer Verlag), vol.2, p.100-105, 1960.
 2. Introduction élémentaire à l'étude du laplacienmatière dependant du temps/Nukleonik (Springer Verlag), vol.2, p.213-214, 1960.

1961 (1 adet)

 1. The expression for the extrapolation length in the case of one-group time-dependent neutron diffusion/Nukleonik (Springer Verlag), vol.3, p.256-257, 1961.

1962 (1 adet)

 1. The most general equation for multigroup neutron diffusion in P1 approximation (Erdoğan Şuhubi ile birlikte)/Nukleonik (Springer Verlag), vol.4, p.303-306, 1962.

1963 (5 adet)

 1. On a direct and intuitive method for the derivation of the relation between k00 and keff and its generalization to media with reflector/Nukleonik (Springer Verlag), vol.5, p.31-33, 1963.
 2. Une remarque sur le facteur de conversion des milieux multiplicateurs nus critiques/ÇNAEM Rep. No.5, 6 sayfa, 1963.
 3. Dérivation de l'équation de Nordheim à partir de l'équation de la diffusion/Rév. Fac. Sci. Ist., vol.27, p,41-47, 1963.
 4. Spektroskopi ve uygulamaları (1)/Gökyüzü, Türk Astronomi Derneği Dergisi, İstanbul 1963.
 5. Spektroskopi ve uygulamaları (2)/Gökyüzü, Türk Astronomi Derneği Dergisi, İstanbul 1963.

1964 (1 adet)

 1. Sur l'approximation P1 de l'équation de transport dépendant du temps et ses conséquences/Nukleonik (Springer Verlag), vol.7, p.39-44, 1964.

1966 (3 adet)

 1. Sur la généralisation logique et immédiate de la théorie élémentraire de la diffusion dépendant du temps au cas d'une anisotropie de premier ordre dans la diffusion élastique/Nukleonik (Springer Verlag), vo.8, p.216-218, 1966.
 2. Sur l'équivalence concernant une large classe de fonction source, de deux équations formellement différentes pour la description dans le cadre de l'approximation P1 de la diffusion des neutrons dépendant du temps/İTÜ Nük. Ener. Enst. Rap. No.7,11 sayfa, 1966.
 3. Sur la détermination expérimentale du coefficient de diffusion d'après l'approximation P1 et au moyen d'une source harmoniquement modulée (Ulvi Adalıoğlu ile birlikte)/İTÜ Nük. Ener. Enst. Rap. No.8, 9 sayfa, 1966.

1967 (4 adet)

 1. Les équations de la cinétique des réacteurs d'après l'approximation P1/İTÜ Nük. Ener. Enst. Rap. No.9, 7 sayfa, 1967.
 2. Sur les conditions aux frontières relatives à l'équation dépendant du temps et tenant compte d'une anisotropie intrinsèque de premier ordre dans la diffusion élastique des neutrons/İTÜ Nük. Ener. Enst. Rap. No.10, 9 sayfa, 1967.
 3. Sulla soluzione dell'equazione differenziale lineare OU(r)+lU(r) = 0, e la generalizzazione dell'ineguaglianza di Bessel e dell'eguaglianza di Parseval; İTÜ Nük. Ener. Enst. Rap. No. 11, 9 sayfa, 1967.
 4. Reactor kinetics according to P1 approximation (Ulvi Adalıoğlu ile birlikte)/Nukleonik (Springer Verlag), vol.9, p.367-372, 1967.

1969 (2 adet)

 1. Sui difetti di una teoria della gravitazione concepita come una teoria di campo scalare covariante/Rev. Fac. Sci. Ist., Série C, vol.33, p.57-63, 1969.
 2. Nükleer patlamaların sulhçu gâyeler için kullanılması/TÜBİTAK Yaz Konferansları, TÜBİTAK-BAYG Yay. No.3, s.95-101, 1969.

1970 (1 adet)

 1. Bref aperçu sur l'utilisation du réacteur de recherche TR-1 du Centre d'Etudes et de Formation Nucléaires de Çekmece/Reactor Utilization, vol.1, IAEA (Viyana), p.117-122, 1970.

1971 (1 adet)

 1. Atom Enerjisi Komisyonu'na Takdim Edilmek Üzere III., IV. Ve V. Plân Dönemlerindeki Faaliyet ve Yatırımları İçin Makroplân Taslağı/ÇNAEM Rap. No.78, 85 sayfa, 1971.

1972 (4 adet)

 1. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi 1970 İlerleme Raporu/ÇNAEM Rap. Mp.82, 78 sayfa, 1972.
 2. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi 1971 İlerleme Raporu/ÇNAEM Rap. No.93, 98 sayfa, 1972.
 3. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi 1972 İlerleme Raporu/ÇNAEM Rap. No.107, 126 sayfa, 1972.
 4. Atom Enerjisi Komisyonu III., IV., ve V. Plân Dönemlerindeki Faaliyetleri ve Yatırımları (Nejat Aybers ve Sâdık Kakaç ile birlikte)/ÇNAEM Rap. No.87, 92 sayfa, 1972.

1973 (2 adet)

 1. On the solution of one-velocity neutron transport equation with delayed neutrons/Rev. Fac. Sci. Ist., Serie C, vol.36, p.79-87, 1973.
 2. Geleceğin primer enerji kaynakları/Türkiye'nin Enerji Sorunu ve Enerji İhtiyacı Semineri, Ekonomik ve Sosyal Etütler Konferans Heyeti Yay., s. 356-375, 1973.

1976 (1 adet)

 1. Kepler'de Pitagor'cu düşüncenin evrimi/Astronomi Sempozyumu, İÜ. Astronomi Bölümü, 1976.

1978 (1 adet)

 1. Kepler'de Pitagor'cu düşüncenin evrimi/Felsefe Arkivi, İst. Üniv. Edeb. Fak., cilt:21, s.55-67, 1978.

1979 (2 adet)

 1. Hubble olayının kökeni hakkında tartışmalar /Türk Fizik Derneği Kongresi 1978, Çağdaş Fizik, Mayıs 1979, 4 sayfa.
 2. Einstein'ın bilimsel mîrâsı/Çağdaş Fizik, Kasım 1979, s.10-14.

1981 (1 adet)

 1. Müstesnâ bir bilim adamı: Prof. Fezâ Gürsey/Tercüman Gazetesi, 8.8.1981.

1982 (2 adet)

 1. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinin Fizik İlmine ve Eğitimine Katkısı/Doğumunun 100. Yılında Ataturk'e Armağan: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde Çeşitli Fen Bilimi Dallarının Cumhuriyet Dönemindeki Gelişmesi ve Milletlerarası Bilime Katkısı, (Editör: Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre), İst. Üniv. Fen. Fak. Yay., No.176, s.54-63, 1982.
 2. Önsöz/a.g.e., s. III-V

1984 (1 adet)

 1. İslâmiyette İlim/Lâle, Türk Petrol Vakfı Dergisi 3. Sayısı eki, Kasım 1984.

1985 (5 adet)

 1. İnsan ve Kâinat/İnsan ve Kâinat dergisi tanıtım sayısı, İstanbul 1985.
 2. Neden "İnsan ve Kâinat"/İnsan ve Kâinat, Eylûl 1985, s.1 İstanbul.
 3. Kâinatın sırlarını araştıran bir bilim dalı: Kozmoloji/İnsan ve Kâinat, Ekim 1985, s.5-7.
 4. Optik dışı Astronomi/İnsan ve Kâinat, Kasım 1985, s.5-7.
 5. Evrensel karacisim radyasyonu/İnsan ve Kâinat, Aralık 1985, s.5-7.

1986 (3 adet)

 1. Atar-yıldızlar (pulsar'lar)/İnsan ve Kâinat, Ocak 1986, s.6.
 2. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Danışma Kurulu Açış Konuşması/TAEK Yay. 15.9.1986 15 sayfa.
 3. İthâlât ve sağlık açısından radyasyon sınırları/Türkiye Gazetesi, 25.11.1986.

1987 (4 adet)

 1. Türkiye ve nükleer teknoloji/"2000'li Yıllarda Türkiye" Bilim ve Teknoloji Sempozyumu Tebliğleri, 12 sayfa, İstanbul 1987.
 2. Babamdan nasihatlar/Türkiye Gazetesi, 24.7.1987.
 3. İslâmiyet'te ilim/Bilgi, Bilim ve İslâm, İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Yay., s.39-49 ve "Tartışma-Görüşler": s.51-64, İstanbul 1987.
 4. Les limites des niveaux de radiation dans les denrées alimentaires vues sous l'angle des importations et de la santé/Newspot, Informations de Truquie, Ankara, 30.1.1987. (Kezâ aynı nüshanın İngilizce, Almanca ve Arapça baskıları).

1988 (9 adet)

 1. Türkiye'nin teknoloji stratejisi/İnsan ve Kâinat, Mart 1988, s.40-45.
 2. Türkiye'nin Çernobil çilesi/İnsan ve Kâinat, Mayıs 1988, s.34-39.
 3. Üniversitemizde vasıf ve ilmî zihniyet/İnsan ve Kâinat, Temmuz 1988, s.16-19.
 4. Türkiye'de ilmî vasıf nasıl yükseltilebilir?/İnsan ve Kâinat, Eylûl 1988, s.22-23.
 5. CERN: Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi/İnsan ve Kâinat, Kasım 1988, s.57-62.
 6. Türkiye'nin CERN mâcerası/İnsan ve Kâinat, Aralık 1988, s.24-31.
 7. Çernobil kazâsının ikince yıldönümü/Türkiye Gazetesi,28.4.1988.
 8. Çernobil'i bahâne edenler/Türkiye Gazetesi, 29.4.1988.
 9. İlmî ve teknik inkişaflara nasıl ayak uydurmalı?/(Mustafa Fayda ve Mustafa Erkal ile açık oturum) Türk Münevverinin Müşterek Fikir ve Îman Zemîni, Haz. Sait Başer, Kubbealtı Akademisi Yay., s.193-222, 1988.

1989 (37 adet)

 1. Türkiye'de radyasyonlu çay sorunu/Radyoaktif Atıklar, Çevre ve Sağlık Sempozyumu Bildirileri, Boğaziçi Üniversitesi Yay., İstanbul 3-5 Mayıs 1989.
 2. İlimde demokrasi olmaz/Türkiye Gazetesi, 20.5.1989.
 3. Sol'un krizleri/Türkiye Gazetesi, 27.5.1989.
 4. Tartışma: "İlimde demokrasi olmaz!/Cumhuriyet Bilim Teknik Eki, sayı: 117 s.10, 27.5.1989.
 5. Ortaçağ'ı sever misiniz?/Türkiye Gazetesi, 7.6.1989.
 6. Kütle kültürünün istibdadı/Türkiye Gazetesi, 14.6.1989.
 7. Dedikodu kültürü/Türkiye Gazetesi, 28.6.1989.
 8. Slogan ve vecize tuzakları/Türkiye Gazetesi, 5.7.1989.
 9. Türkiye medenî bir ülkedir!/Türkiye Gazetesi, 12.7.1989.
 10. Yarı aydınlarımız/Türkiye Gazetesi, 19.7.1989.
 11. Fetiş kültürü/Türkiye Gazetesi, 27.7.1989.
 12. Vatikan'a ve İslâmiyet'e göre ilim-îman ilişkisi/Türkiye Gazetesi, 3.8.1989.
 13. Yüce ilkeler/Türkiye Gazetesi, 10.8.1989.
 14. Vah zavallı ilim adamları!/Türkiye Gazetesi, 18.8.1989.
 15. Millî enflâsonlarımız/Türkiye Gazetesi, 24.8.1989.
 16. "Bağnazlık" üzerine/Türkiye Gazetesi, 31.8.1989.
 17. Kültüre dair/Türkiye Gazetesi, 7.9.1989.
 18. Kozmolojinin değeri/Türkiye Gazetesi, 14.9.1989.
 19. Argo kültürü/Türkiye Gazetesi, 21.9.1989.
 20. Hayrülhalef meselemiz/Türkiye Gazetesi, 28.9.1989.
 21. Halk kütleleri ve kütle kültürü/Türkiye Gazetesi, 5.10.1989.
 22. Demokrasi-Demagograsi/Türkiye Gazetesi, 12.10.1989.
 23. "İnsancıl yaklaşım" ilkesi/Türkiye Gazetesi, 19.10.1989.
 24. Ailenin eğitimdeki dramatik problemi/Türkiye Gazetesi, 26.10.1989.
 25. Safsatacılar/Türkiye Gazetesi, 2.11.1989.
 26. İnsân-ı Kâmil ideali/Türkiye Gazetesi, 9.11.1989.
 27. İslâmiyet'e göre ilim ahlâkının temel ilkeleri/Türkiye Gazetesi, 16.11. 1989.
 28. Efsâne kültürü(!)/Türkiye Gazetesi, 23.11.1989.
 29. TÜBİTAK'ı elbirliği ile nasıl katledebiliriz?/Türkiye Gazetesi, 30.11. 1989.
 30. İlim ve "Bilimcilik"/Türkiye Gazetesi, 7.12.1989.
 31. Bilgisayar destekli eğitim/Türkiye Gazetesi, 14.12.1989.
 32. Uluslararası anti-nükleer komplo/Türkiye Gazetesi,21.12.1989.
 33. İmandan ilime/Türkiye Gazetesi, 28.12.1989.
 34. "Hubble olayı"nın temelinde ne var?/İnsan ve Kâinat, Ocak 1989, s.13-16, 68-71.
 35. Türkiye'de Teorik Fizik öğretimi/İnsan ve Kâinat, Mart 1989, s.23-27, 67-70.
 36. Türkiye'de radyasyonlu çay sorunu/İnsan ve Kâinat, Haziran 1989, s.43-44.
 37. 30 yıllık efsânenin yıkılışı/İnsan ve Kâinat, Kasım 1989, s.30-32.

1990 (28 adet)

 1. İlimden îmana/Türkiye Gazetesi, 4.1.1990.
 2. Kalıcı doktrinler, geçici doktrinler/Türkiye Gazetesi, 11.1.1990.
 3. Âlim olabilmenin zorluğu/Türkiye Gazetesi, 18.1.1990.
 4. Yerli "intelligentsia" (Kendini zekî ve aydın sananlar topluluğu)/ Türkiye Gazetesi, 25.1.1990.
 5. Basın'ın "Demiurgos kompleksi"/Türkiye Gazetesi, 1.2.1990.
 6. Nükleer enerji santralleri ve Türkiye/Türkiye Gazetesi, 8.2.1990.
 7. "Effendia olayı" ya da "Beyefendiler" takımı/Türkiye Gazetesi, 15.2. 1990.
 8. İtiraz ve inkâr kültürü/Türkiye Gazetesi, 22.2.1990.
 9. 1990 Bilgi yılı/Türkiye Gazetesi, 1.3.1990.
 10. Pozitif bilim ile metafiziği karıştırmamak gerekir!/Türkiye Gazetesi, 8.3.1990.
 11. Bilginler hiyerarşisi ve zaafları/Türkiye Gazetesi, 15.3.1990.
 12. Eğitim stratejimizin hatâları/Türkiye Gazetesi, 22.3.1990.
 13. Avrupa'nın islâmî rönesansı/Türkiye Gazetesi, 29.3.1990.
 14. "Türkiye'nin Bilimsel Geleceği" sempozyumu/Türkiye Gazetesi, 5.4. 1990.
 15. ÖSS nesilleri/Türkiye Gazetesi, 12.4.1990.
 16. Entel kültürü(!)/Türkiye Gazetesi, 19.4.1990.
 17. Türkiye'nin bilimsel geleceği hakkında siyâsî irâdenin tecellîsi/ Türkiye Gazetesi, 26.4.1990.
 18. Sayın Ali Nâilî Erdem beyefendiye/Türkiye Gazetesi, 3.5.1990.
 19. Zırvalamanın dayanılmaz câzibesi/Türkiye Gazetesi, 10.5.1990.
 20. İzah tutkusu/Türkiye Gazetesi, 17.5.1990.
 21. Mûcize/Türkiye Gazetesi, 31.5.1990.
 22. Kur'ân bir fizik kitabı değildir!/Türkiye Gazetesi, 7.6.1990.
 23. Bilim ve teknoloji şuurunun şahlanışı/Türkiye Gazetesi, 14.6.1990.
 24. Bilim adamı namzetlerinin psikopatalojisi/Türkiye Gazetesi, 21.6. 1990.
 25. Türkiye'de nükleer teknoloji ve politik hatâlar/İnsan ve Kâinat, Mart 1990, s.32-36.
 26. 1990 Bilgi Yılı /İnsan ve Kâinat, Nisan 1990, s.48-49.
 27. Millî araştırma merkezlerimiz/İnsan ve Kâinat, Temmuz 1990, s.35-37.
 28. Türkiye'nin 2000'li Yılların Eşiğinde Bilim Ve Teknoloji Bakımından Durumu Ve geleceği, s.15-19, Türkiye Kimya Derneği Yayınları No: 9, İstanbul 1990.

1991 (8 adet)

 1. Bilimsel araştırma ahlâkının bâzı temel meseleleri/Temel Bilimlerin Önemi ve Uygulamalı Bilimlerin Gelişmesindeki Rolü, Ege Üniv. Fen. Fak. Yay., s.37-46, 1191.
 2. Bilimsel araştırma ahlâkının bâzı temel meseleleri (1)/Haber, Konya Büyükşehir Belediyesi Dergisi, Nisan/Mayıs 1991.
 3. Bilimsel araştırma ahlâkının bâzı temel meseleleri (2)/Haber, Konya Büyükşehir Belediyesi Dergisi, Haziran-Temmuz 1991.
 4. Bilimsel araştırma ahlâkının bâzı temel meseleleri/Millî Kültür, sayı:82, Kültür Bakanlığı, Ankara, Mart 1991.
 5. Bilimsel araştırma ahlâkının bâzı temel meseleleri/Bilgi Pınarı, sayı: 1, Millî Kütüphâne Bakanlığı, Ankara, Temmuz 1991.
 6. Bilimsel araştırma ahlâkının bâzı temel meseleleri/Av. Yusuf İnan: İslâm Ahlâkının İçeriği Cild 1, Yaylacık Matbaası İstanbul 1991, s.37-56.
 7. Kepler'de Pitagor'cu düşüncenin evrimi/Bilgi Pınarı, Sayı:1, Millî Kütüphâne Başkanlığı, Ankara, Temmuz 1991.
 8. Türkiye'de nükleer bilimlerin geleceği/İnsan ve Kâinat, Ağustos 1991, s.51-56.

1992 (11 adet)

 1. Criteria for the management of radioactive tea. A unique experience of radioactive pollution/Journal of Islamic Academy of Sciences, vol. 5, no.1, pp.1-3, Ankara 1992.
 2. Kültür Bakanlığı "Bilgi Çağı Ödülü" sâhibi Prof. Dr. Tuncer Ören/Bilgi Dünyası, Ocak 1992, s.3-5.
 3. Albert Einstein ve fizikte yaptığı devrimler/Bilgi Dünyası, Ocak 1992, s.8-10.
 4. Bilginlerimizi Tanıyalım: Prof.Dr. Kâzım Çeçen/Bilgi Dünyası, Ocak 1992, s.11-12.
 5. Toplumun kültür deformasyonu (Kültürün ögeleri ve kültür değişimleri)/ İslâmî Edebiyat (Islamıc Litterature), sayı:17, s.13-16, İstanbul 1992.
 6. Grizu denen meçhul/İnsan ve Kâinat, Nisan 1992, s.32-39.
 7. İlim, fazilet ve haysiyet: Prof. Dr. Fezâ Gürsey/İnsan ve Kâinat, Haziran 1992, s.34-39.
 8. Türkiye'nin eğitim çıkmazı/İnsan ve Kâinat, Aralık 1992, s.19-22.
 9. TAEK eski başkanı Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre tarafından hazırlanıp Basın'a ve Kamuoyu'na dağıtılan açıklama/(Türk Demokrasi Vakfı İstanbul Şûbesi tarafından bastırılıp dağıtılmıştır), 22.1.1992, 25 sayfa.
 10. Toplumun kültür deformasyonu/Boğaziçi Sohbetleri, Boğaziçi Yay., s.9-17, 1992.
 11. Bilimsel araştırma ahlâkının bâzı temel meseleleri/Boğaziçi Sohbetleri, Boğaziçi Yay., s.23-42., 1992.

1993 (33 adet)

 1. Critères préliminaires pour la gestion du thé radioactif/Radio-productıon, (Les Editions de Physique), vol.28, p.315-319, 1993.
 2. Çernobil ve radyasyon (1)/Merhaba Gazetesi, Konya, 19.1.1993.
 3. Çernobil ve radyasyon (2)/Merhaba Gazetesi, Konya, 20.1.1993.
 4. Çernobil ve radyasyon (3)/Merhaba Gazetesi, Konya, 21.1.1993.
 5. Çernobil ve radyasyon (4)/Merhaba Gazetesi, Konya, 22.1.1993.
 6. Çernobil ve radyasyon (5)/Merhaba Gazetesi, Konya, 23.1.1993.
 7. Çernobil ve radyasyon (6)/Merhaba Gazetesi, Konya, 24.1.1993.
 8. Çernobil ve radyasyon (7)/Merhaba Gazetesi, Konya, 25.1.1993.
 9. Çernobil ve radyasyon (8)/Merhaba Gazetesi, Konya, 26.1.1993.
 10. Çernobil ve radyasyon (9)/Merhaba Gazetesi, Konya, 27.1.1993.
 11. Çernobil ve radyasyon (10)/Merhaba Gazetesi, Konya, 28.1.1993.
 12. Çernobil ve radyasyon (11)/Merhaba Gazetesi, Konya, 29.1.1993.
 13. Çernobil ve radyasyon (12)/Merhaba Gazetesi, Konya, 30.1.1993.
 14. Radyasyon kirliliği/Kadıköy BELDE dergisi, sayı;8, Temmuz 1993.
 15. Türkiye'de nükleer bilimler ve nükleer teknoloji/Mühendis ve Makine, cilt:34, sayı:404, s.7-13, Ankara 1993.
 16. "Bilgi Toplumu Üstün Hizmet Ödülü" sâhibi Prof.Dr. Nesim Fintz / Malatya'nın Sesi, sayı:42, Malatya 1993.
 17. Sünnî mezhebler ve KUR'ÂN'a göre aklın önemi/Kubbealtı Akademisi Mecmuası, yıl: 22, sayı:1, s.9-36, İstanbul 1993.
 18. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu eski başkanı Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre'nin Çernobil kazâsının Türkiye üzerindeki etkileri ile ilgili olarak kurulan "Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu"na takdim etttiği açıklama/21 Şubat 1993, 47 sayfa.
 19. İslâmiyet açısından reenkarnasyon/Çağrışım, sayı:8, s.46-47, 1993.
 20. Hıristiyan toprağında İslâmiyet sorunu/Çağrışım, sayı:9, s.38-42, 1993.
 21. Eşitlik/Çağrışım, sayı:10, s.6-8, 1993.
 22. Diyânet işleri başkanlığının "İlmî Kur'ân Tefsiri" projesi ve düşündürdükleri/Çağrışım, sayı:11, s.28, 1993.
 23. Muğlâk bir kavram: Demokrasi/Çağrışım, sayı:12, s. 10-11. 1993.
 24. Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik geleceği/Çağrışım, sayı:13, s. 8-13, 1993.
 25. Câhiliyye çağı şirkinin İslâm âleminde hortlaması/Çağrışım, sayı:14, s. 4-10, 1993.
 26. Dinazorlar neden yok oldu?/İnsan ve Kâinat, Ocak 1993, s. 15-21.
 27. Balinalar tehlikede/İnsan ve Kâinat, Şubat 1993, s.15-19.
 28. Türkiye'nin bilimsel geleceği/İnsan ve Kâinat, Nisan 1993, s.24-31.
 29. Enerji krizi kapımızda/İnsan ve Kâinat, Haziran 1993, s.16-19.
 30. Enerji kaynakları açısından Dünya'nın geleceği/İnsan ve Kâinat, Aralık 1993, s.32-36.
 31. İlim, fazilet ve haysiyet âbidesi: Prof. Dr. Fezâ Gürsey (1921-1992)/Bilim Tarihi, sayı:24, Ekim 1993, s.16-21.
 32. Konvansiyonel ve Alternatif Enerji Kaynakları Açısından Dünya'nın Geleceği/ Uluslararası Nükleer Teknoloji Kurultayı, 12-15 Ekim 1993, MMO Yayınları, Ankara 302 Sayfa.
 33. Hazret-i Peygamber'in Risâletinin Evrenselliği, Ebedî Risâlet I, s. 311 ve sonrası, Işık Yay., İzmir 1993.

1994 (23 adet)

 1. Toplumların yükselişi ve çöküşü/İnsan ve Kâinat, Şubat 1994, s.58-59.
 2. Konvansiyonel ve alternatif enerji kaynakları açısından Dünya'nın geleceği/ 21. Yüzyılda Bütün Yönleriyle Enerji Sempozyumu Bildirileri, s.425-434, İstanbul, 28-30 Nisan 1994.
 3. Orta öğretimde strateji ihtiyacı/Ortaöğretimin 2000'li Yıllara Hazırlanması Sempozyumu Bildiri Metinleri, Özel Fazilet Eğitim Kurumları Yay., s.1-7, 7.5.1994.
 4. Zibidiler/Tercüman Gazetesi, 20.7.1994.
 5. Nükleer enerji karşıtlarına özgü dinin anatomisi/Tercüman, 27.7. 1994.
 6. Orta Öğretim'de strateji ihtiyacı/Tercüman, 4.8.1994.
 7. Yarı-aydınların marazı: "Eklektizm"/Tercüman, 11.8.1994.
 8. İdolleşme marazı/Tercüman, 18.8.1994.
 9. "Bilimcilik" dininin âmentüsü/Tercüman, 1.9.1994.
 10. Le problème de "L'Islam en terre chrétienne"/İnan Kraç'a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları: 1, s.227-230, İstanbul, 1994.
 11. Gazetecilik bir san'attır/Yeni Nesil, sayı:25, İstanbul 1994.
 12. Zibidiler/Yeni Nesil, sayı 29, İstanbul, 1994.
 13. İdrâk edene üniversite hocalığı bir edebdir/Kubbealtı Akademi Mecmuası, yıl:23, sayı:1, s.8-20, İstanbul 1994.
 14. Toplumun yükselişi sırlarından biri de ilimlere duyulan ilgidir/ Kubbealtı Akademı Mecmuası, yıl:23, sayı:2, s. 18-30, İstanbul 1994.
 15. Hz. Peygamber'in (s.a.) ashâbı/Kubbealtı Akademi Mecmuası, yıl:23, sayı:3, s.21-29, İstanbul 1994.
 16. Hz. Peygamber'in (s.a.) risâleti/Kubbealtı Akademi Mecmuası, yıl:23, sayı:4, s.24-31, İstanbul 1994.
 17. Felsefe İslâm'a aykırı mıdır?/Çağrışım, sayı:15, s.5-9, 1994.
 18. Nükleer enerji kaşıtlarına özgü dinin anatomisi/Çağrışım, sayı:16, s.4-5, 1994.
 19. İlim: toplumun yükseliş sırrı/Çağrışım, sayı:17-18, s.16-20, 1994.
 20. Tarikat nedir? Ne değildir?/Çağrışım, sayı:19, s.5-10, 1994.
 21. En büyük cihad/Çağrışım, sayı:21, s.6-9, 1994.
 22. Nükleer Elektrik Santralleri Ve Türkiye Açısından Önemi Sempozyumu, 5.10.1994/Nükleer Elektrik Santralleri Ve Türkiye Açısından Önemi Sempozyumu, İst. Üni. Fen Fak. Yay., "Konvansiyonel ve alternatif enerji kaynakları" s. 21-33.
 23. Nükleer Enerji Paneli (18.10.1994); Panelistler: Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre (Başkan), Prof. Dr. Nejat Aybers, Doğan Öner (TAEK), Güngör Bozkurt (TEAŞ), Prof. Dr. Aysen Müezzinoğlu (9 Eylûl Üniv.)/Türkiye 6. Enerji Kongresi (17-22 Ekim 1994), Kongrenin ve Türkiye Enerji Günü'nün Açılış ve Kapanış Konuşmaları, Nükleer Enerji Paneli, Enerji Sektöründe Yerli İmâlât Paneli, Dünya Enerji Konseyi Türkiye Millî Komitesi Yay., s. 36-75.

1995 (13 adet)

 1. Reasons of decline o scientific activity in the Ottoman Em-pire/Proceedings of International Conference on Science in Islamic Countries, Islamabad-Pakistan, p.167-171, 1995.
 2. Üniversite sistemimizdeki soysuzlaşmanın temeli/Nehir, sayı: 15-16, İstanbul 1994-1995.
 3. Medya ve dezinformasyon/Nehir, sayı: 17, İstanbul 1995.
 4. Çernobil nükleer kazâsının sağlık açısından etkileri/Nehir, sayı: 19-20, s.30-33, İstanbul 1995.
 5. Konvansiyonel ve alternatif enerji kaynakları/Elektrik Mühendisliği, sayı:2 İstanbul 1995.
 6. Nükleer enerji karşıtlarına özgü dinin anatomisi/İzlenim, sayı:28, s.70-72, İstanbul, Aralık 1995.
 7. İdealizm ve pozitif bilimler/Felsefe Dünyası, Türk Felsefe Derneği Yayını, sayı:15, s.13-18, Ankara 1995.
 8. Model, senaryo ve teori/Felsefe Dünyası, Türk Felsefe Derneği Yayını, sayı: 16, s.12-20, Ankara 1995.
 9. İlim ve Din/Felsefe Dünyası, Türk Felsefe Derneği Yayını, sayı: 17, s.13-18, Ankara 1995.
 10. Hıristiyan toprağında İslâmiyet meselesi/Kubbealtı Akademi Mecmuası, yıl:24, sayı:2, s. 25-33, İstanbul 1995.
 11. İslâmiyet açısından reenkarnasyon/Kubbealtı Akademi Mecmuası, yıl: 24, sayı:3, s.12-15, İstanbul 1995.
 12. Papalığın dini İslâm ile bağdaşmaz/Kubbealtı Akademi Mecmuası, yıl: 24, sayı:4, s.10-19, İstanbul 1995.
 13. İslâm ve "Hoşgörü"/Hoşgörü, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yay., s.132-140, Ankara 1995.

1996 (24 adet)

 1. Câhiliyye çağı şirkinin kalıntıları/Kubbealtı Akademisi Mecmuası, yıl:25, sayı:1, s.11-23, 1996.
 2. Dönüş dünyaya değil/Yeni Şafak Gazetesi, 27.1.1996.
 3. Demokrasinin faziletine inanmak/Yeni Şafak Gazetesi, 31.1.1996.
 4. Hazret-i Mevlânâ'da vehim anlayışı/Çağrışım, sayı:29, 1996.
 5. "Vehim üretim sanayii" ve Mevlânâ/Nesil Gazetesi, sayı:112, 1-7.2.1996.
 6. XXI. Yüzyılda Türkiye'de bilimin geleceği/MÜSİAD'a sunulan rapor, 13 sayfa, 27.2.1996.
 7. Mesnevî'de vehim/Nesil, 1-7 Mart 1996, sayı:116, s.18-19.
 8. İslâm, "Hoşgörü" ve "Eşitlik"/Kubbealtı Akademi Mecmuası, yıl:25, sayı:2, s.10-28, 1996.
 9. Çocukluğumun kurban bayramları/Türkiye Gazetesi: 1) Almanya Baskısı, 2) Belçika-Hollanda Baskısı Bayram Eki, 27 Nisan 1996, 1) s.21-22, 2) s.16-17.
 10. Gel de çık işin içinden!/Nesil Gazetesi, 1-7 Mayıs 1996, sayı: 124, s.18-19.
 11. Akl-ı Meâş ve Akl-ı Meâd/Çağrışım, sayı: 30, s.19-20., 1996.
 12. Itrî'nin tekbîri/Nesil Gazetesi 1-7 Haziran 1996, sayı: 128, s.16-17.
 13. Çocukluğumun ve gençliğimin Üsküdar'ı (1935-1955)/ İstanbul Armağanı: 2 Boğaziçi Medeniyeti, İst. Büyükşehir Bel. Kültür İşlai Daire Baş. Yay., 1996, s.220-236.
 14. Osmanlının ekmeği/Nesil Gazetesi, 1-7 Temmuz 1996, sayı: 132, s.14-15.
 15. Mesnevî'de vehim/Kubbealtı Akademi Mecmuası, yıl: 25, sayı: 3, s.8-17, Temmuz 1996.
 16. 21. Yüzyılda Türkiye'de bilimin geleceği/Çerçeve,MÜSİAD Yay., Yıl:5 Sayı:17, s.33-41, İstanbul Mayıs 1996.
 17. Mürşid-i Mânevî nasıl olmalıdır?/Kubbealtı Akademi Mecmuası, yıl: 25, sayı:4 Ekim 1996.
 18. İslâm Âleminde ilimlerin gerilemesinin temel sebepleri/Yunus, cilt:4, sayı:13 sayfa: 6-13, Trabzon 1996.
 19. Mesnevî'de vehim/Yunus, cilt:4, sayı:14, sayfa:3-7, Trabzon 1996.
 20. Türkiye ve Dünya açısından enerjinin önemi/İlim Ve San'at, sayı: 42, sayfa:26-30, İstanbul, Ekim 1996.
 21. Karagöz/Çağrışım, sayı:34, s.18-22, 1996.
 22. Çocukluğumun bayramları/Nesil Gazetesi, 1-7 Aralık 1996, s.10-11, sayı:152.
 23. Nükleer enerjide vehme yer yok!/Yeni Şafak Gazetesi, 21 Aralık 1996.
 24. Enerji bağımsızlığımız nükleer santrallerde/Yeni Şafak Gazetesi, 31 Aralık 1996.

1997 (11 adet)

 1. Nükleer silâhların yayılmasını önleme antlaşması ve Türkiye/Çerçeve, Sayı:19, s.81-83, Ocak-Mart 1997, İstanbul.
 2. En emin ve çevre dostu enerji türü/Radikal Gazetesi, 24 Şubat 1997, s.9, İstanbul.
 3. Viyana'da bir fincan Türk kahvesi/Nesil Gazetesi, Sayı: 164, s.16-17, 1-7 Mart 1997, İstanbul.
 4. Allah'ın nice sırlı gayb erenleri vardır/Nesil Gazetesi, Sayı: 165, s.8-10, 1-8 Nisan 1997, İstanbul.
 5. Karagöz oyunu ve bir segâh semâi/Nesil Gazetesi, Sayı: 169, s.16-17, 1-8 Mayıs 1997, İstanbul.
 6. Kendini "Gautama Buda" sanmak/Nesil Gazetesi, Sayı: 173, s.8-10, 1-11 Haziran 1997, İstanbul.
 7. Türk ilim âleminin büyük kaybı: Prof.Dr. Kâzım Çeçen/Kültür Dünyâsı, Sayı: 7, s.18-20, Kasım 1997, İstanbul
 8. Masonluğun menşei/Çağrışım, Sayı: 37, s.16-23, Mart 1997, İstanbul.
 9. Din nedir?/Umran, Sayı:40, s.45-51, Kasım-Aralık 1997, İstanbul.
 10. Masonluğun menşei/Türk Düyası Tarih Dergisi, Sayı:131, s.42-47, Kasım 1997, İstanbul.
 11. Güzellikler tarih oldu/Yeni Şafak Gazetesi Pazar eki, 28 Aralık 1997, s.8, İstanbul.

1998 (10 adet)

 1. Hak erenlerine nâz edilmez/Moral, Sayı: 1, s.48-51, Ocak 1998, İstanbul.
 2. Üsküdar'da yaşamak, Üsküdarlı olmak/Kültür Dünyâsı, Sayı:10, s.26-27, Şubat 1998, İstanbul.
 3. Türkçe Kur'ân'a dâir bir hâtıra/Yeni Şafak Gazetesi "İslâm ve Toplum" ilâvesi, s.15, 5 Şubat 1998, İstanbul.
 4. Üsküdar'da yaşamak, Üsküdarlı olmak/Kâtibim Gazetesi, Sayı:2, s.7, Ağustos 1998, Üsküdar.
 5. Türkiye'de nükleer enerjinin geçmişi/Enerji, Sayı: 11, s.22-24, Kasım 1998, İstanbul
 6. Enerji açığını ancak nükleer kapatabilir/Enerji, Sayı 12, s. 48, Aralık 1998.
 7. Hukūkun üstünlüğü ilkesi/Zaman Gazetesi, 7 Ağustos 1998.
 8. "Hukūkun üstünlüğü ilkesi", Adâlet ve "Lâiklik ilkesi"/Çağrışım, Sayı: 44, s.11-13, İstanbul 1998.
 9. Türkiye'nin nükleer enerji ihtiyacı/Aydınlar Geçidi (Kürsüden Akademik Sohbetler), s. 152-159, Hazırlayan: Ahmet Yüter, Kemaloğlu Yayınları, İstanbul, 1998.
 10. Kitap Hakkında – Fizik 4 Dalgalar ve Atom için yazılmış takrîz. Sürat Yayınları, s. 6, İstanbul 1998.

1999 (11 adet)

 1. Takdîm/Necmettin Şahinler'in Musa ile Yürümek isimli kitabı için, Furkan Yayınları, s.11, İstanbul 1999.
 2. Masonluğun Kökeni-I/Umran, Sayı: 56, s. 25-30, İstanbul, 1999.
 3. Masonluğun Kökeni-II/Umran, Sayı: 57, s. 29-32, İstanbul, 1999.
 4. Vahiy-Akıl İlişkisi/Umran, Sayı: 61, s.46-48, İstanbul, Eylûl 1999.
 5. Türkiye'nin ilk ve tek "Teorik Fizik Enstitüsü" ve "Teorik Fizik Kürsüsü"/ Tıp Tarihi Araştırmaları (History of Medicine Story), Sayı: 9, s. 15-23, İstanbul, Ağustos 1999.
 6. Takrîz/Halil Özkan'ın Tecelliyat-ı Halil isimli eseri için, BasanKaknüs, Ekim 1999.
 7. Dücane Cündioğlu'ya açık mektup/Dergâh, 117. Sayı, s.14-15, İstanbul, Kasım 1999.
 8. Deprem ve ilmî temkin/Zaman Gazetesi, 4 Aralık 1999, s.13.
 9. Deprem ve ilmî temkin/Yöremiz Gazetesi, 1-15 Aralık 1999, s.6
 10. Deprem ve İlmî Temkin/Umran, sayı: 64, s.41-42, Aralık 1999.
 11. Türkiye'nin Bilimsel ve Teknolojik Geleceği/Türk Yurdu, XIX. cild, Sayı: 146, 1999.

2000 (10 adet)

 1. Üçüncü bine girerken Türkiye açısından enerjinin stratejik önemi/Üçüncü Bine Girerken Türkiye, Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları, s.165-207, Ankara, Şubat 2000.
 2. Tebliğ/Abant platformu-2: Din devlet ve toplum, s. 26-31, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Yayınları, İstanbul, Şubat 2000.
 3. Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik geleceği önündeki engeller/ Umran, sayı: 67, s.30-36, Mart 2000.
 4. Eğer cumhurbaşkanı olsaydım.../Umran, sayı: 68, s. 34-35, Nisan 2000, İstanbul.
 5. Osmanlı'nın pozitif ilimlere ve teknolojiye bakışı/Umran, sayı:72, s.37-39, Ağustos 2000, İstanbul.
 6. "Kutsal", "din" ve "devlet ilişkileri I./Umran, sayı: 74, s.55-61, Ekim 2000, İstanbul.
 7. "Kutsal", "din" ve "devlet ilişkileri II./Umran, sayı: 75, s. 52-56, Kasım 2000, İstanbul.
 8. Baz istasyonları sağlığımızı tehdit mi ediyor?/Eğitim Bilim, sayı: 25, s.28-30, İstanbul Ekim 2000.
 9. Kur'ân ve Tefsir Araştırmaları-I, s. 207-217, İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, Ensar Neşriyat, İstanbul 2000.
 10. Çevre Kirliliği ve Nükleer Santraller/Hazar Grubu 2000 - Sevgiyle ve Bilgiyle..., s. 14-15, İstanbul.

2001 (5 adet)

 1. İnceleme: Baz Zararlı Değil/Zaman Gazetesi, 9 Ocak 2001 nüshası, İstanbul.
 2. Kur'ân ve Astrofizik (Yaratılış Teorileri), Kur'ân ve Tefsir Araştırmaları-II, s. 295-338,İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, Ensar Neşriyat, İstanbul 2001.
 3. Çocukluğumun ve Gençliğimin Üsküdar'ından Kaybolan Sesler/Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl: 30, Sayı: 4, s. 49-55, İstanbul, Ekim 2001.
 4. Ramazanlarımız/Umran, sayı: 87, s. 30-31, Kasım 2001, İstanbul.
 5. Takrîz/Halil Özkan'ın Katre-i Aşk isimli eseri için, Basan Kaknüs, Üsküdar Aralık 2001.

2002 (15 adet)

 1. Türkiye'nin Enerji Açısından Trajik Durumu/Zaman Gazetesi, 29 Ocak 2002 nüshası, İstanbul.
 2. Fiziksel Realite/Zaman Gazetesi, 17 Şubat 2002 nüshası, İstanbul.
 3. Çocukluğumun Bayramları/Zaman Gazetesi, 24 Şubat 2002 nüshası, İstanbul.
 4. Galatasaray Lisesi'ne Dair/Zaman Gazetesi, 10 Mart 2002, İstanbul.
 5. Üsküdar Sehâveti/Zaman Gazetesi, 11 Nisan 2002.
 6. Üsküdar Sehâveti/Kızkulesi, s. 4, Haziran 2002, Üsküdar.
 7. Cep Telefonlarının Baz İstasyonları ve İnsan Sağlığı/Kızkulesi, s. 14, Haziran 2002, Üsküdar.
 8. Mustafa Düzgünman ve Tasavvuf/Dergâh, sayı: 149, s. 9-10, İstanbul Temmuz 2002.
 9. Çağımızda Tasavvuf/Türk Edebiyâtı, Sayı: 345, s. 30-32, İstanbul Temmuz 2002.
 10. Münip Paşa Konağı/Kızkulesi, s. 4, Ağustos 2002.
 11. Karagöz ve Segâh Makāmı/Kızkulesi, s. 4, Eylûl 2002.
 12. Karagöz Ustasının Sırrı/Kızkulesi, s. 4, Ekim 2002.
 13. "Fiziksel Realite" Meselesine Giriş/Kutadgubilig-Felsefe-Bilim Araştırmaları, sayı: 2, s. 205-236, İstanbul 2002.
 14. Ottawa'da Garip Bir Dilenci/Kızkulesi, s. 4, Kasım 2002.
 15. Ecinni Taifesi Geleceği Bilmez/Kızkulesi, s.4, Aralık 2002.

2003 (33 adet)

 1. Türkiye'nin Nükleer Enerjiye Geçiş Felsefesinin Temelleri (Ahmet Bayülken ile birlikte)/Umran, s 46-55, Ocak 2003, İstanbul.
 2. Bir Zamanlar Üsküdar.../Ayışığı Otomotiv Dergisi, Sayı: 3, s. 8, İstanbul, Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2003
 3. Millî Eğitim Bakanına Açık Mektup/Umran, sayı: 102, s. 60-62, Şubat 2003, İstanbul.
 4. Cenevre'de Osmanlı'nın Ekmeğinin Hatırı/Kızkulesi, s. 6, Üsküdar 15 Şubat-15 Mart 2003.
 5. Türkiye'nin Sulhçu Amaçlara Yönelik Nükleer Enerjye İhtiyâcı/ Kaynak Elektrik, sayı: 166, s. 34-36, İstanbul Şubat 2003.
 6. Yakın Geleceğin Nükleer Yakıtı Olarak Toryum (Ulvi Adalıoğlu, Ahmet Bayülken, Necmi Dayday, Şarman Gençay ve Erdinç Türkcan ile birlikte) /Umran, sayı: 103, s. EK Bölümü 1-8, Mart 2003, İstanbul.
 7. Bu âlemi bir başka açıdan temâşâ edenler de vardır (I. Bölüm)/ Kızkulesi, s. 4, Üsküdar 15 Mart – 15 Nisan 2003
 8. Takdîm/Eukleides'den Günümüze Felsefe Ve Bilim Dünyasında BOYUTLAR, yazarı: Dr. Toygar Akman, s. 7-9, Kaknüs Yayınları, Üsküdar 2003.
 9. Fizik İçin İdeal Bir Dil Olarak Geometri Dili/ Eukleides'den Günümüze Felsefe Ve Bilim Dünyasında BOYUTLAR, yazarı: Dr. Toygar Akman, s. 183-190, Kaknüs Yayınları, Üsküdar 2003.
 10. Türkiye'nin Sulhçu Amaçlara Yönelik Nükleer Enerjye İhtiyâcı/3e Electrotech, sayı: 107, s. 92-96, İstanbul Nisan 2003.
 11. Bu âlemi bir başka açıdan temâşâ edenler de vardır (II. Bölüm)/Kızkulesi, s. 4, Üsküdar 15 Nisan – 15 Mayıs 2003.
 12. Derviş Halîl'e/Âşık Derviş Halil Özkan, Âşık Derviş Halil Özkan'ın Dilinden, s. 11, Üsküdar Mart 2003.
 13. Bu âlemi bir başka açıdan temâşâ edenler de vardır (II. Bölüm)/ Kızkulesi, s. 4, Üsküdar 15 Nisan-15 Mayıs 2003.
 14. Üsküdâr'ım/Kızkulesi, s. 4, Üsküdâr 15 Mayıs-15 Haziran 2003.
 15. Üsküdar'ın Kaybolan Kokuları/Kızkulesi, s. 4, Üsküdar 15 Haziran-15 Temmuz 2003.
 16. Rüzgâr Enerjisini İhmâl Etmemek, Ama Abartmamak Da Gerekir/Umran, Sayı: 107, s. 23-27, Temmuz 2003, İstanbul.
 17. Üsküdar'da Konak Hayâtı/Dergâh, Sayı: 161, s. 9-11, İstanbul, Temmuz 2003.
 18. Üsküdar'da Konak Hayâtı/Kubbealtı Akademi Mecmuası, s. 38-46, İstanbul, Temmuz 2003.
 19. Psikologlarımız/Kızkulesi, s. 4, Üsküdar 15 Temmuz-15 Ağustos 2003.
 20. Louis Massignon (1883-1962)/Umran, Sayı: 108, s. 74-81, Ağustos 2003, İstanbul.
 21. Üsküdar'ın Kaybolan Lezzetleri/Kızkulesi, s. 4, Üsküdar 15 Ağustos-15 Eylûl 2003.
 22. Cep Telefonları, Baz İstasyonları Ve İnsan Sağlığı/Retina, Sayı: 13, s.10-12, Ağustos-Eylûl-Ekim 2002, İstanbul.
 23. The Gnôsis of the Gospel of Thomas http://groups.yahoo.com/group/GospelofThomas/message/51316, 02.09.2003.
 24. Üsküdar'ın Balıkçıları ve Balık Satıcıları/Kızkulesi, s. 4, 15 Eyûl-15 Ekim 2003.
 25. Üsküdar'ın Kaybolan Lezzetleri/Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl: 32, Sayı: 4, İstanbul, Ekim 2003.
 26. İlim Adamlığı Hevesim Nasıl Gelişti?/Kızkulesi, s. 4, 15 Ekim-15 Kasım 2003.
 27. YÖK Kānûnunun ve Yeni YÖK Kānûnu Taslağının Doktriner Temelleri/ Umran, Sayı: 111, s. 48-52, Kasım 2003, İstanbul.
 28. Takrîz: İstanbul Tiryâkîliği/Sâmiha Ayverdi: İstanbul Geceleri, 4. Baskı, s. 13-14, Kubbealtı Neşriyâtı, İstanbul 2003.
 29. Mihrimâh Sultan Câmii (İskele Câmii) İmâmı Hâfız Nâfiz Uncu Efendi/Kızkulesi, s. 4, 15 Kasım-15 Aralık 2003.
 30. "Fiziksel Realite" Meselesi (II): Tabîat'ın Kuvantum Mekaniksel Tasvîri /Kutadgubilig - Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 4, s. 81-98, İstanbul 2003.
 31. Çocukluğumun ve Gençliğimin Üsküdar'ı (1935-1955)/Âlim Kahraman, Türk Edebiyatında Üsküdar: Üsküdar Zaman Aynasında, s. 247-255, Kaknüs Yayınları, Üsküdar 2003.

2004 (27 adet)

 1. Vahiy-Akıl İlişkisi/Kur'ân'ın Hayata Müdâhalesi, s. 128-130, Umran Yayınları, İstanbul Ocak 2004.
 2. Ebrû Üstâdı Mustafa Düzgünman ve Tasavvuf/Kızkulesi, s. 4, 15 Aralık 2003-15 Ocak 2004.
 3. Üsküdar'da Mânevî Hayat/Kızkulesi, s. 4, 15 Ocak - 15 Şubat 2004.
 4. Üsküdar'ın Kaybolan Kokuları/Üsküdar Sempozyumu I, 23-25 Mayıs 2003 Bildiriler, s. 325-327, Üsküdar 2004.
 5. Önsöz/Sâlim Bostancıoğlu: Üsküdar Dergâhları, s. 10-14, Üsküdar Belediyesi Yayınları 2004.
 6. Üsküdar'ın Lodosu/Kızkulesi, s. 4, 15 Şubat - 15 Mart 2004.
 7. Üsküdar'ın Kuşları/Kızkulesi, s. 4, 15 Mart-15 Nisan 2004.
 8. Fiziksel Realite Meselesi (III): Fiziksel Realitenin Bâtınî Vechesi/Kutadgubilig - Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 5, s. 153-160, İstanbul 2004.
 9. Dinler Arası Diyalog/Umran, s. 75-82, Sayı: 116, İstanbul Nisan 2004
 10. Türk Tesbihçiliği/Kızkulesi, s. 4, 15 Nisan-15 Mayıs 2004.
 11. Üsküdar'ın Çocukları/ Kızkulesi, s. 4, 15 Mayıs-15 Haziran 2004.
 12. Taklidî Îmândan Tahkikî Îmâna Geçişin Dramı/Umran, s. 70-81, Sayı: 118, İstanbul Haziran 2004.
 13. Üsküdarlı Sırlı Bir Mutasavvıf: Bankacı Şevket Turgut Çulpan/Kızkulesi, s. 4, 15 Haziran-15 Temmuz 2004.
 14. Üsküdar'ım/Fethin 550. Yılında İstanbul Şiirleri-Yazıları, s. 33, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültürel Ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Mart 2004.
 15. Üsküdar'ın Eğlenceleri/Kızkulesi, s. 4, Ağustos 2004
 16. Üsküdar Sehâveti/Ramazan Çadırı – Üsküdar Sehâveti, Üsküdar Belediye Başkanlığı Yay., Üsküdar 2004.
 17. Toma'ya Göre İncîl http://www.misericordia.edu/users/davies/thomas/toma1.htm The Gospel Of Thomas Homepage: http://home.epix.net/~miser17/Thomas.html
 18. Lâiklik Âşığı, Ama Lâikleşemeyen Lâik Devlet/Umran, s. 25-29 , Sayı: 122 , İstanbul, Ekim 2004.
 19. Üniversite Hocalığı Bir "Edeb"dir/Mecrâ, s. , Sayı: , İstanbul 2004.
 20. Üsküdar'ın Kadınları/Kızkulesi, s. 5, 15 Eylûl-15 Ekim 2004.
 21. Mesnevî'de Vehim/Keşkül, Sayı: 2, s. 74-79, İstanbul, Ekim 2004.
 22. Üsküdar'da Ebrû Sanatı – Ebrûnun Nîrengi Noktaları: Üsküdarlı Altı Ebrû Üstâdı/Kızkulesi, s. 5, Ekim 2004.
 23. Üsküdar'da Ebrû Sanatı – Ebrûnun Nîrengi Noktaları ve Ebrû Sanatının Gelişmesi/Kızkulesi, s. 4, Kasım 2004.
 24. "Science Citation Index" Bir Bilim Adamının Değerini Belirlemekte Tek ve Objektif Kriter Midir?/Umran, s. 62-64, Sayı: 124, İstanbul, Aralık 2004.
 25. Üsküdar'ın Dergâhları/Kızkulesi, s. 4, Aralık 2004.
 26. Said Nursî ve "Esîr" Kavramı/Eoro Agenda-Avrupa Günlüğü. Sayı: 5, s. 309-313, Berlin-Viyana, 2004.
 27. ABD Her 10 Yılda Bir Savaş Çıkarmak Zorunda/Konuşan: Yusuf Kaplan, 21. Yüzyıl ve İslâm'ın İmkânları (Konuşmalar), s.317-330, Umran Yay., İstanbul 2004.

2005 (20 adet)

 1. Türkiye'nin Nükleer Enerjiye Geçiş Felsefesinin Temelleri (Prof.Dr. Ahmet Bayülken ile birlikte/Bilim ve Ütopya, sayı: 127, s. 23-30, Ocak 2005, İstanbul.
 2. Dinler Arası Diyalog ve Misyonerlik/Türk Yurdu, Sayı: 209, s.10-11, Ankara, Ocak 2005.
 3. Dinler Arası Diyalog Tuzağı/Kızkulesi, Ocak 2005, Üsküdar.
 4. Üniversite Hocalığı Bir "Edeb"dir/Mecra, Sayı: 5, s. 44-47, İstanbul, Ocak 2005.
 5. Sayın Ebûbekir Sifil'e Açık Mektup/Umran, Sayı: 126, s. 73-74, İstanbul Şubat 2005.
 6. Üniversitelerimizin Bozulması ve YÖK Kānûnu/Türk Yurdu, Sayı: 211, s.22-24, Ankara, Mart 2005.
 7. Üsküdar'da Ebrû San'atı/II. Üsküdar Sempozyumu – Bildiriler II. Cilt, s.295-304, Üsküdar Mart 2005.
 8. Üniversite Hocalığı Bir "Edeb"dir - II/Mecra, Sayı: 6, s. 36-39, İstanbul, Mart 2005.
 9. Katoliklik İslâm İle Bağdaşmaz I/Kızkulesi, Mart 2005, Üsküdar.
 10. Katoliklik İslâm İle Bağdaşmaz II/Kızkulesi, 15 Nisan-15 Mayıs 2005, Üsküdar.
 11. Rölâtivite Teorisi'nin 100. Yıldönümünde Albert Einstein'ı Anmak/Kutadgubilig, Sayı: 7, s.113-125, İstnbul, Mart 2005.
 12. Azîz Mahmûd Hüdâyî'de Mi'râc Neş'esi/Kızkulesi, 15 Mayıs -15 Haziran 2005, Üsküdar.
 13. Zibidiler/Kızkulesi, 15 Haziran-15 Temmuz 2005, Üsküdar   
 14. Azîz Mahmûd Hüdâyî'de Mi'râc Neş'esi/Keşkül, Sayı 5, s.35-37, İstanbul, Temmuz 2005
 15. Radyasyon fobisini kimler tahrîk ediyor?/Kızkulesi, Ağustos 2005, s.4. Üsküdar.
 16. Radyasyon Paranoyası/Umran EK, Sayı: 133, s. 1-8, İstanbul, Eylûl 2005.
 17. Bilgi Çağında Hikmetin Yeri ve Önemi/Kızkulesi, Ekim 2005, s. 4, Üsküdar.
 18. Deprem ve İlmî Temkin/Kızkulesi, Kasım 2005, s. 4, Üsküdar.
 19. Türkiye'de Nükleer Enerjinin Geçmişi (Ahmet Bayülken ile birlikte)/IX. Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi Bildiri Özetleri, Ege Üniversitesi, İzmir 2005
 20. Katolik Bir Müslüman: Louis Massignon (1883-1962)/Keşkül, Sayı 6, s. 64-70, İstanbul, Kasım 2005.

2006 (10 adet)

 1. Türk Dilinin Zenginliğinin Mücessem Şâhidi: Kubbealtı Lugatı/Kubbealtı Akademi Mecmuası, Ocak 2006 nüshası, s. 32-33, İstanbul.
 2. Nükleer Enerji Karşıtlarına Özgü Dinin Anatomisi/Kızkulesi, 15 Aralık-15 Ocak 2006, s. 4, Üsküdar.
 3. Üsküdar'da Ezân/Kızkulesi, 15 Şubat-15 Mart 2006, s. 4, Üsküdar.
 4. İran İslâm Cumhûriyeti'nin Uranyumu Zenginleştirmesi Hakkıdır, Ama…/ Umran, Sayı: 136, s. 30-35, Mart 2006 İstanbul.
 5. Hz. Peygamber (s.a.)'in Risâletinin Evrenselliği/Kültür, S. 3, s. 110-113, Nisan 2006, İstanbul.
 6. Cenevre'de Osmanlı Ekmeğinin Hatırı/Kızkulesi, Sayı: 42, s. 4, Nisan 2006, Üsküdar.
 7. Defter-i Meşâhir İçin (Takdîm Yazısı)/Âsaf Hâlet Çelebi'nin Defter-i Meşâhir'i, Zaman Kitap, İstanbul, 2006
 8. Oktay Aras, Taner Saka/1955'lilerin 50. Yılı – 1955/2005 GS Lisesi, s. 63-65, Birmat Matbaacılık Sa. Ve Tic. Ltd. Şti., Temmuz 2006, İstanbul.
 9. Azîz Mahmûd Hüdâyî'de Mi'râc Neş'esi/Azîz Mahmud Hüdâyî – Uluslararası Sempoztum Bildirileri, 1. Cild, s. 239-244, Üsküdar Belediyesi Yayınları, 2006.
 10. Mesnevî'de Vehim/Kültür dergisi, sayı:5, s. 38-43, Aralık 2006, İstanbul

2007 (7 adet)

 1. Kadim Bir Üsküdarlının Kaleminden Üsküdar'ın Kadınları/Mor Salkım, Sayı: 1, s. 94-97, Üsküdar Belediyesi, Mart 2007.
 2. Türkçe Kur'ân Çevirilerinde "Nefs-Rûh", "Resûl-Nebî", "Yakîn-Mevt" Kelime Çiftlerindeki Kavram Kargaşası/Umran, Sayı:151, s. 76-84, İstanbul Mart 2007.
 3. Sunuş – Melâmet Erlerinin Özgün Nefesi/Hamzavî Melâmîler – Melâmet Hırkası - İkinci Kuşak Horasan Erleri, s. 9-10, Karakutu Yayınları, İstanbul, Mart 2007.
 4. Epistemoloji'nin Tanımı ve İşlevi/Kutadgubilig, sayı: 11, s. 247-251, İstanbul Mart 2007.
 5. Çocukluğumun Üsküdar'ını Özlüyorum/Kültür dergisi, sayı: 6, s. 54-64, İstanbul Nisan 2007.
 6. 53 Senelik Kadîm Dost ve Ağabey Mustafa Esat Düzgünman/Mustafa Esat Düzgünman ve Ebrû, Hazırlayan: Muin Nursen Eriş, s. 144-147, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Geleneksel Sanatla Serisi IV, İstanbul 2007.
 7. Danıştay Başkanı Sumru Çörtoğlu'ya Açık Mektup -* "Ben Bir Mürtecî İmişim de Haberim Yokmuş"/Umran, Sayı: 154, s. 54-60, İstanbul, Haziran 2007.       
Tasarım & Geliştirme | kerataif