Buradasınız

TURHAN ACAR'A MEKTUP

Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre'nin, Yahoo Group'ları arasında 1954-1958 mezunu Galatasaray Liseliler grubunun (Yahoo! Group gsl54-58) moderatörü Turhan Acar'a,Hazret-i Peygamber'in Danimarka'da yayınlanan ve kendisine izâfe edilen kerih karikatürlerinin gruba intikal ettirmesi dolayısıyla gönderdiği mektup:

Sevgili kardeşim Turhan Acar, 

Hazret-i Peygamber'in Danimarka'da yayınlanan ve kendisine izâfe edilen kerih karikatürler dolayısıyla, aşağıdaki mesajıyla gruptan ayrılan muhterem kardeşimizin hassasiyetine sağır kalmak mümkün değil.

Galatasaray'dan yetişenlerin farklı îtikadlara, tavırlara, hayat felsefelerine, davranış biçimlerine sâhip olmaları fevkalâde doğaldır. Ama, 1) kişisel hassasiyetlerimizi ve 2) bizleri biribirlerimize bağlayan muhabbet bağlarını hiçe sayarak, bir çeşit nefsânî "défi" (meydan okuma) şeklinde umursamayan bir duygusuzlukla, çıkmış olan nifâkı başkalarına da ulaştırmak ya da en azından böyle bir görüntü vermek câmiamız için ne isâbetlidir; ne doğrudur; ve ne de vahdetimize katkıda bulunan bir tavırdır.

üstelik bu davranış, en azından: 1) dedikodulara, 2) nifâka ve 3) fesada yol açabilecek bir potansiyele de sâhiptir. Anadolu'da şarap üretiminin revaçta olduğu yörelerimizde bir atasözü vardır; der ki: "Her köye bir meyhâne lâzımdır ama sen sen ol da o köyün meyhânecisi olma!"
 

Galatasaray Lisesi'nde hocalarımızın bizlere öğrettikleri iki fransız atasözü de: 1) "Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es"[1] ve 2) "Qui se ressemblent, se rassemblent"[2] idi.

 

Bu durum muvâcehesinde ben de: 1) bu gibi münâsebetsizliklerin beni yaralamasına, ve 2) müelliflerine "gönül koyma" tuzağına düşmeme fırsat kalmasın diye, üzülerek, bu gruptan ayrılma kararı vermiş bulunuyorum.

 

Cenâb-ı Hakk'dan niyâzım muhterem kardeşlerimin iz'anlarını, fehâmetlerini, idrâklerini, temyizlerini, betlerini bereketlerini, feyizlerini arttırması ve umurlarını hayra tebdîl etmesidir.

 

Bütün kardeşlerime muhabbetlerimle ve hayr dualarımla...

 
Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre
(1954)
[1] "Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es": Kiminle düşüp kalktığını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.

[2] "Qui se ressemblent, se rassemblent": Biribirlerine benzeyenler bir araya gelirler.

Tasarım & Geliştirme | kerataif