Buradasınız

TURGUT ÇULPAN EFENDİ HAZRETLERİ


TURGUT

ÇULPAN EFENDİ HAZRETLERİÜsküdar'da Turgut Çulpan,

halvetiyyü-l melâmî,


Ömrü geçti olmaksızın hiç kimseyle

avâmî.Müntesibdi aileden Sandıkçı

Dergâh'ına,


Müstesnâydı muhabbeti dostuna,

âgâhına.Ekserîsi dostlarının zâhirine

aldandı;


Sûretiyle hâzâ celâl, sîretiyle

baldandı."Ümmî Sinân İrşâdı"na ma'nâda oldu

mazhar.


Esrârını izhârdan da sürekli etti

hazer.Kolay mıdır, bir dervişe, Üveysî

meşreb olmak,


Esrârını ketmederken ifşâya kalsa

ramak?Cezbesi de bahşederdi ona bir

başka revnâk;


Bankacılık, bundan nâşî, oldu emin

sığınak.Tasavvufî meclislerin kuşkusuz

goncasıydı;


Teşrîfât-ı tarîkatın mahzeni,

hocasıydı.Ârif, lâtîf bir zât idi; nâfiz ve

hem de fehhâm;


Anlayana, eş'arıyla sırrını eder

ilhâm;Nûrun Nûr'a gark olması ona zâten

âşinâ.


Bundan nâşî olamazdı mevt dahî bir

istisnâ.Rıhlet etti bu âlemden, bu nûrânî

sırlı zât;


Olmuş idi, ba'de-l Mi'râc, zâten

kayıttan âzat.Tasarım & Geliştirme | kerataif