Buradasınız

ÜSKÜDAR'IN ÜÇ SIRLI'SI

 
  ÜSKÜDAR'IN

ÜÇ SIRLI'SI
Eşref, Nâfiz, Turgut Çulpan

Üsküdâr'a vedîa!


Ahvâl, etvâr

yönünden de herbiri bir bedia.
Üsküdâr'da bu üç sırlı

 melâmî-meşreb

zevât,


Ehl-i Beyt-i

Resûlullāh aşkında etti sebât.Kimsecikler fark

etmedi, kime oldular bende;


Erimişce yaşadılar

cemiyyetin içinde.Kıldı Hikmet bu

zevâtı, bizâtihî azîzân;


Edebleri cihetiyle:

pür temkin  ve pür

iz'ân.Hakk'ın lûtfu

olmuşlardı pek az bir muhibbâna,


Bütün herkes âşık

idi onlardaki rüchâna.Onlar için, bizâtihî farksızdı

zâhir, bâtın.


Hâtırâsı bile lûtuf, bu mubârek

zevâtın.Bu azîzân Üsküdâr'a vurulmuş bir

mühürdü.


Vakt-i

mev'ûd dolduğunda, hepsi Hakk'a yürüdü.Var mı hâlâ Üsküdâr'da onlar gibi

Sırlı'lar?


Bunu bilmek, heyhât,  muhâl! "Onlar", kendini

sırlar.


Tasarım & Geliştirme | kerataif